Trein

 

Het vervoer per spoor is gedurende de oorlog van 1991-1995 afgenomen. Na die tijd is het vervoer per spoor niet weer toegenomen, ondanks de heropening van de bestaande spoorlijnen van voor het conflict. In 2002 hebben de Kroatische Spoorwegen ('Hrvatske zeljeznice/HZ') en de Zagreb Elektrische Tram naar schatting ruim 36 miljoen passagiers vervoerd. In 1990 lag dit aantal rond de 40 miljoen. De Kroatische Spoorwegen heeft in 2002 ruim 10 miljoen ton goederen vervoerd. Dit is minder dan eenderde van het goederenvervoer per spoor in 1990. Kroatië vervoert minder goederen per spoor vanwege de verschuiving van de Kroatische economie van zware industrie naar lichtere industrie en dienstverlening. In de laatste twee sectoren wordt minder gebruik gemaakt van vervoer over spoor. Daarbij komt de slechte staat van het spoorwegnet. Het net ligt op 15 jaar achterstand ten opzichte van de West-Europese standaarden en 10 jaar achterstand ten opzichte van Slovenië. Verder voldoet dit netwerk niet aan de eisen van het land, waardoor bepaalde regio's, zoals Zuid-Dalmatië, helemaal niet worden bediend. Het netwerk is 2.726 kilometer lang, waarvan in 2001 zo'n 36 procent was geëlektrificeerd.

De Kroatische regering heeft in juli 2003 nieuwe spoorwegenwetgeving aangenomen en deze zal begin 2005 in werking treden. De Kroatische Spoorwegen zal daarna volledig gereorganiseerd worden tot twee bedrijven: transportdiensten en infrastructuur. Eén jaar later zal er nog een opdeling plaatsvinden in goederen- en personenverkeer. De infrastructuur blijft in handen van de staat. De dienstensector wordt in 2006 in Kroatië geliberaliseerd en concurrentie tussen spoortransportdiensten wordt ingevoerd. De Kroatische Spoorwegen (HZ) probeert één van de drie regionale spelers op het gebied van spoorwegentransport te blijven. Het Kroatische ministerie van Transport probeert op deze manier de spoorwegen meer met het spoorwegensysteem van de Europese Unie te integreren.

De investeringsplannen van de Kroatische Spoorwegen voor de jaren 2003-2007 zijn ambitieus: 15,3 miljard Kroatische Kuna (ongeveer 1,9 miljard euro) voor de infrastructuur en de transportcapaciteiten. Het grootste gedeelte van dit geld zal worden uitgegeven aan de uitbreiding van de Pan-Europese corridoren: Ljubljana-Zagreb-Belgrado (corridor X), Budapest-Zagreb-Rijeka (corridor Vb), Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest (corridor Vc), verbinding Zagreb-Split en verbinding Zagreb-Rijeka. Voor het jaar 2003 wordt het bedrag geschat op 13 miljoen euro. Deze uitbreiding zal bestaan uit de modernisering van de bestaande spoorwegtrajecten, de uitbouw van nieuwe trajecten, de vernieuwing van het wagenpark en de aanpassing aan de EU-standaarden. Voor de investeringen in de informatietechnologie wordt tot 2005 een bedrag van 50 miljoen euro berekend. Voor het vervoer van goederen over spoor zullen ongeveer 1.547 nieuwe transportwagons moeten worden aangeschaft en 255 worden gemoderniseerd. Ook voor het vervoer van passagiers zullen nieuwe wagons worden aangeschaft. De financiering is nog niet geheel rond. Gedeeltelijk zal dit gebeuren met aanvullende belastingen en milieuafdrachten alsook met kredieten van de Wereldbank. Daarbij zijn er plannen om het aantal werknemers bij de Kroatische Spoorwegen sterk te laten afnemen. Op deze manier probeert Kroatië de leiding in Zuidoost-Europa op het gebied van transport- en passagiersverkeer over te nemen.

De buitenlandse spelers op de markt komen voor het grootste gedeelte uit Duitsland. Ook nationale bedrijven nemen deel aan de modernisering van de Kroatische Spoorwegen. Bij de uitvoering van de projecten zullen veel zaken moeten worden geïmporteerd.

Meer