Steden Pula

 

De grootste stad van Istrië, Pula, ligt op de meest zuidelijke punt van het schiereiland. Het heeft 70.000 inwonersen het is het hart van handel en industrie. De haven ligt uitstekend beschut. Het biedt ook aan grotere schepen toegang vanwege de 700m brede monding. De omringende heuvels bieden bescherming in de winter tegen de hevige stormwinden. Deze ligging was een ideale basis voor de ontwikkeling van Pula tot economisch, politiek en cultureel centrum van Noordwest-Kroatië. Geschiedenis ; Een 80.000 jaar oude stenen bijl die in de grot van Sandalja, te noordwesten van Pula, werd gevonden zou erop wijzen dat de menselijke aanwezigheid in Istrië tot het Paleolithicum teruggaat. Op deze archeologische vindplaats werden ook werktuigen, beenderen en resten van uitgestorven dieren gevonden. Pula wordt beschouwd als de oudste stad van de hele Oost-Adriatische kust. Pula wordt door de Griekse geschiedschrijver Callimachus en Lycophron voor het eerst vermeld in verband met de stichting van een stad door de Argonauten. Volgens Lycophron legden slangen het fundament voor de stad van de vluchtelingen. Dit nadat Jason en Medea het GuldenVlies hadden gestolen, via de Donau waren gevlucht en hier een schuilplaats vonden. Zij noemden de vestiging Pula, aldus de legende. De naam Pula, wat burcht of bron betekent, stamt uit de pre Romeinse tijd. In 177 v. Chr. Veroverden de Romeinen de stad op de Histriers, waarna de rest van Istrie aan het gezag van Rome onderworpen kon worden. De Romeinen noemden de plaats Pietas Iulia en later Colonia Iulia Polentia Herculanea; de legendarische Hercules was beschermheer van de stad. Vooral onder de keizer Augustus breidde de Romeinse bezitters de plaats uit. Ze deden dat in concentrische cirkels vanaf de Citadelheuvel, wat nu nog zichtbaar is in enkele Romeinse overblijfselen. Pula kwam op zeven heuvels te liggenIn 425 werd Pula de zetel van een bisschop. De vestingwerken werden versterkt om defensiefe reden en ter ondersteuning van de volksverhuizing, de stenen van de arena werden hiervoor geplunderd. Alle inspanningen hielpen echter niet tegen de stormloop van de Oost-Goten. Bergopwaarts ging het weer in de 6e eeuw toen Pula onder Constantinopel kwam, nu werden er vooral kerken en kloosters gebouwd. De invloed van de kerk op het lot van de stad zou voortduren tot in de 13de eeuw. In 1331 werd Pula gedwongen om hulp te vragen van Venetië, vervolgens werd de stad volledig geplunderd. De strijd duurde tot in de 14de eeuw en werd in het voordeel van Venetië beslecht, met de definitieve overgave van Pula. Vanaf 1378 werd Pula een haven van de Venetiaanse vloot. Met de Venetiaanse overheersing kwam voor Pula een periode van verval in. Winsten verdwenen bij de machthebbers en de pestilentie sloeg toe. Omdat de monumenten uit de oudheid geen doel meer dienden en de bewoners er ook tamelijk onverschillig tegenover stonden, werden ze niet onderhouden of ze werden verscheept naar Venetië. Toen Istrie tijdens het Congres van Wenen werd toebedeeld aan Oostenrijk veranderde er in eerste instantie weinig. Pas in 1848 kreeg Pula binnen de strategische overwegingen van het keizerrijk een rol toebedeeld. In 1853 begon met de wederopbouw van Pula. een wederopbouw. De Oostenrijkse keizer koos Pula als maritieme uitvalsbasis voor zijn keizerlijke vloot vanwege de gunstige ligging. Scheepswerven verrezen en op de omliggende heuvels werden versterkingen gebouwd. De Oostenrijkers bouwden een geheel nieuwe stad, uitsluitend met de bedoeling hun behoeften aan een militair steunpunt te bevredigen. Dit had een stormachtige groei van het aantal inwoners tot gevolg, van 1150 in 1842 naar 40.000 aan het einde van de 19de eeuw. De Slavische bevolking had weinig profijt van deze explosieve groei. Er ontbrak onder andere een zelfstandig stedelijke cultuur, de bestuurlijke taal was Duits, de voertaal op de scheepswerven en in de fabrieken was Italiaans. Het Italianiseringbeleid van Oostenrijk stond niet toe dat er op de scholen Kroatisch werd onderwezen. Men wilde van de Slavische bevolking analfabeten maken. In 1915 vertrok een groot deel van de Habsburgers. Pula lag plots in de frontlijn van de grote oorlog. Aan het eind van de oorlog bezette het zegevierende Italie gedurende 25 jaar de stad. Het was wachten op de partizanen voor de stad werd bevrijd en bij het Joegoslavie van Tito werd ingelijfd. Dit resulteerde in een massaal vertrek van haar Italiaanse bevolking, waardoor Pula zowat de helft van haar 45.000 inwoners zag vertrekken. Maar Pula bloeide weer op als industrieel centrum en de regio werd ontsloten voor het toerisme. Hier kunt u en mag u dankbaar gebruik van maken als bezoeker.

Bezienswaardigheden in Pula

amfitheater | Het bekendste bouwwerk van Pula is het amfitheater (1ste eeuw). De arena werd onder keizer Augustus gebouwd. Vespasianus liet het amfitheater vergroten, zodat het in grootte de zesde plaats inneemt onder alle Romeinse arena?s die behouden zijn gebleven. Er konden 23.000 toeschouwers in om naar het spektakel te kijken dat zich op het 133x155m metende ovaal afspeelde. De buitenmuur met twee boven elkaar gelegen arcades voor de toeschouwers en een derde bovenste ring met rechthoekige openingen is 32.5m hoog. De buitenste ring is volledig bewaard gebleven. In de arena vonden gladiatorengevechten plaats en er werden tot 404 ook mensen voor de wilde dieren geworpen. In 404 verbood men dit soort vermaak en werd de arena een marktterrein. De Venetianen gingen de ring later gebruiken als steengroeve. Dankzij de beslissing van de Venetiaanse overheid in 1583 bleef het bouwwerk voor de sloophamer gespaard. Voor de man die zich sterk maakte voor het behoud van de arena, Gabriele Enno, werd een gedenkplaat aan een van de torens aangebracht. Tegenwoordig dient de arena voor spektakels zonder bloedvergieten?in de zomermaanden worden er opera-, toneelvoorstellingen, rockconcerten en het Kroatische filmfestival gehouden. In de kelders is een tentoonstelling over de olijventeelt en de wijnbouw in Romeinse tijden te zien.
Geopend | 's zomers 9-19 uur, 's winters 9-14 uur.

Tempel van Augustus | Deze tempel is niet alleen gewijd aan de eerste Romeinse keizer, Augustus, maar ook gebouwd door deze zelfde keizer. Hiermee is het ongetwijfeld een van de eerste tempels uit onze jaartelling. Het voorportaal is gebaseerd op zes zuilen met Corinthische kapitelen. Op de fries staat een inwijdingsinscriptie. Later werd de tempel onder christelijke Byzantijnen omgebouwd tot kerk.

De Dom | (Katedrale) De Kathedraal werd in 1640 gebouwd, boven op ruines van vroegere bouwwerken. In de vloer zijn fragmenten van 5de en 6de eeuwse vloermozaiken te ontdekken en het altaar is een Romeinse sacrofaag uit de 2e eeuw.

Mariakapel | (Capela Svete Marije Formoze ) Het Byzantijnse kerkje uit de 6de eeuw behoorde bij de St Maria Formosa basiliek die hier stond, het lijkt ook op de Euphrasius-kerk van Porec. Het kapelletje dat een Grieks kruis als plattegrond heeft, bevat nog resten van een mozaïek en wandschilderingen. Gradska Palaca is het stadhuis uit 1296. In het stadhuis zijn verscheidene delen verwerkt van een vroegere tempel in gotische en renaissancistische bouwstijlen.

Herculespoort | (Herkulova vrata ) De poort is van de 1e eeuw en Hercules was de beschermheer van de stad. Dit is een van de nog overgebleven poorten van de stad. Overal dus ook in Porec, Vrsar en Rovinj werden deze poorten vroeger gebruikt om 's avonds de stad af te sluiten zodat er geen gespuis binnen kon komen.

Tweelingpoort | ( Dvonja vrata) De poort is een restant van de stadsmuren. De poort stamt uit de 2de eeuw, vanaf deze poorten liep een weg die rechtstreeks naar het amfitheater leidde.

Historisch museum | | Dit museum heeft een zeer magere collectie. Als u meer wilt weten over de geschiedenis van de marine, bent u hier aan het juiste adres. Geopend; s zomers van 8-19 winters van 9-14 uur.

Archeologisch Museum | Een schitterend museum waar u kennis kunt maken met talrijke bijzondere stenen uit deze streek. Dit zijn stenen uit zowel de prehistorie als uit de Romeinse tijd. Geopend | 's zomers van 9-19 en 's winters van 9-14 uur.