Steden Rijeka

 

Rijeka is de derde stad van het Kroatië en de voornaamste havenstad. De stad telt ongeveer 200 000 inwoners en ligt aan de Adriatische zee. De naam Rijeka betekent rivier, en dat geldt ook voor de Italiaanse naam Fiume waaronder de stad lang bekend stond.

Rijeka is de hoofdstad van Kvarner en is van zeer groot belang voor de Kroatische economie. Via de Golf van Rijeka komen hier veel bulkgoederen binnen die vervolgens over land naar Zagreb en het achterland verspreid worden. Tot aan Boedapest en Wenen heeft Rijeka zelfs nog een functie als doorgeefluik. Daarnaast zijn in Rijeka en omstreken heel wat industriële complexen en scheepswerven gevestigd.

De stad ontwikkelde zich na 1873 stormachtig: in dat jaar werd de stad, die toen tot het Hongaarse deel van Oosterijk-Hongarije behoorde, aangesloten op het spoorwegnet. De enige haven van Hongarije stond onder directe controle van Boedapest en was binnen de Dubbelmonarchie de rivaal van het naburige Oostenrijkse Triest. Na de val van de Dubbelmonarchie werd Fiume een twistappel tussen Italie en het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, het latere Joegoslavie.De stad werd overwegend door Italianen bewoond, de omgeving door Kroaten. In 1919 bezetten Italiaanse nationalisten onder Gabriele d?Annunzode stad. In 1920 sloten Italië en Joegoslavië het Verdrag van Rapallo,op grond waarvan de stad onafhankelijk werd. Na enkele nieuwe Italiaanse bezettingen viel de stad in 1924 ook formeel toe aan Italië. Na de Tweede Wereldoorlog werd Rijeka onderdeel van de Joegoslavische deelrepubliek Kroatië.

De Binnenstad

Het belangrijkste punt van de binnestad van Rijeka, dat eigenlijk als centrum van Rijeka, geldt is de haven, waar onder meer de veerboten van de rederij Jadrolinija aanleggen. Langs de haven loopt de Riva, de havenboulevard, die het echter beslist niet haalt bij levendige havenpromenades als in Split, Porec, Rovinj of andere Adriatische steden. Aan de westzijde van de haven is op Trg Zabica het hoofdbusstation voor interlokale bussen. Aan het plein staat de kapucijnenkerk uit het begin van de 20ste eeuw.

Aan de oostkant van de binnenstad is bir Trg JelaCiéec, het busstation voor streekbussen. Eronder, richting haven, zijn de overdekte markt van Rijeka en het Nationaal Theater Ivan Zajc te vinden. Tegenover de markt een zijstraatje in kunt u de bescheiden, neobarokke Sint-Nicolaaskerk vinden. Het is een Servisch-orthodoxe kerk uit 1790, met binnen oude iconen uit de Vojvodina. Parallel aan de boulevard, maar dan twee blokken landinwaarts, is de voetgangersstraat Korzo, de belangrijkste winkelstraat van Rijeka. Ooit lagen hier de stadswallen langs de haven. Door landaanwinning is de kustlijn echter naar de huidige plek verschoven.

Overblijfsel van de oude stadsmuren is de middel-eeuwse Stadstoren (Gradski toran}), waarop in de 15de eeuw een barok bovenstuk werd gezet. Binnen zijn een reliëf van de Habsburgse dubbelkoppige adelaar en twee bustes van Oostenrijkse keizers aangebracht. De elektrische klok is uit de 19de eeuw; het uurwerk gaf al tijdens de wereldtentoonstelling in Wenen elektrisch de tijd aan. De stadstoren is feitelijk een stadspoort. Erachter begint de oude stad (Starigrad), enigszins een misleidende naam voor wat het stadsdeel tegenwoordig te bieden heeft: niet veel. Rechtdoor lopend komt u bij een oude Romeinse poort zonder veel opsmuk, het oudste monument in Rijeka. Links staat het gebouw van de universiteitsbibliotheek. Binnen kunt u ook een galerie voor moderne kunst en een permanente tentoonstelling van oude glagolitische manuscripten bezoeken.

Aan het einde van Trg Grivica is de Sint-Vituskerk (Sveti Vida), neergezet op de plek van een 9de-eeuwse kerk, meer het aanzien waard. Het barokke, achthoekige gebedshuis is in de 17de eeuw gebouwd naar voorbeeld van de Santa Maria della Salute in Venetië. Veel gelovigen zijgen neer voor de 13de-eeuwse crucifix op het hoofdaltaar. Het verhaal gaat dat het kruis in 1296 bloedde toen het bekogeld werd door een kaartspeler die niet tegen zijn verlies kon. En daarna opende zich onder de voeten van de onverlaat en slokte hem op.

Achter de kerk naar links, de Zrtava fasizma af, komt u uit bij de oude stad, bij muzejski trg. In het 19de-eeuwse Hongaarse gouverneurspaleis is hier het Historisch en Maritiem Museum gehuisvest. U kunt er een kijkje nemen bij oude portretten, meubilair, wapentuig, etnografische voorwerpen, oude scheepsmodellen en veel meer.

Naast het vroegere paleis bevat een modern paviljoen het Stadsmuseum, met meer informatie over de geschiedenis van de stad. Vóór Muzejske trg omhoog, ¦etaliste Vladimir Nazore in en u komt iets verderop ook nog bij het Museum voor Natuurlijke Historie, en in het park erachter is het Historisch Archief gevestigd. Het bevindt zich in de neobarokke voormalige residentie van aartshertog Jozef, broer van de Habsburgse keizer Frans Jozef I.

Geschiedenis

Aan de oorsprong van het huidige Rijeka ligt een nederzetting waar twee stammen samenleefden de Lapoden in het achterland en de Liburniers aan de kust. Marcus Aurelius 2de eeuw wordt de stad door de Romeinen ingenomen en krijgt het de naam Tarsatica Vitopolis. Door de strategische ligging is de stad een belangrijk pion in de verdediging tegen de opmars van de barbaarse volkeren. De hele geschiedenis van Rijeka wordt gekenmerkt door haar scharnierfunctie tussen de twee werelden?Tussen het oosten en het westen ?tussen de Slaven en de Romeinen enz. In 1779 wordt de stad door de fransen verwoest. De stad wordt volledig heropgebouwd en aan het eind van de 11de eeuw wordt de stad in twee gesplitst. Op de rechteroever ligt het oude Tarsatica Vitopolis en op de linkeroever stichten de kroaten Trsat dat gedurende de hele Middeleeuwen in handen van de Frankopans, de graven van Krk, zal blijven. In 1465 valt Rijeka in Oostenrijkse handen maar reeds in 1509 volgt een korte inval van de Venetianen die jaloers zijn op de groeiende welvaart en de stad wordt wederom verwoest. Uiteraard wordt de stad weer opgebouwd en speelt het een belangrijke rol bij het staande houden van de Ottomaanse opmars en in de 16de eeuw vormt de stad nog steeds van schildwacht tegen het Turkse gevaar. De stad houdt stand ondertussen heeft ze wel haar naam in het Italiaanse Fiume veranderd. De ligging van de stad is van vitaal belang voor Oostenrijk, die zelf geen onmiddellijke toegang tot de zee heeft. Het Habsburgse keizerrijk maakte Rijeka tot uitgangspunt van zijn zogenaamde Militargrenze, die zich tot Hongarije uitstrekte. In 1809 lijfde Napoleon de stad in bij de Illyrische provincies. Na verscheidene malen van machthebber te zijn gewisseld kwam Rijeka weer onder het gezag van Oostenrijk. Toen het Turkse gevaar was beteugeld en de militaire grens geen betekenis meer had, besloot Oostenrijk Triest in plaats van Rijeka tot zijn zeehaven te maken want door de spoorlijn verbinding Wenen?Triest was het Habsburgse machtscentrum veel beter bereikbaar vanuit Triest. Rijeka beleefde halverwege de 19de eeuw onder Hongaars bestuur een economische bloei, industrialisatie. Na deze bloei was Rijeka uitgegroeid, aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, tot de zeven na grootste haven van Europa. Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde Italie zijn grondgebied uit te breiden tot Istrië en Rijeka. In het verdrag van Londen werd inderdaad een deel van Kroatië ,echter zonder Rijeka, toegewezen aan Italië. Dus marcheerden op 18-12-1918 Italianen de stad binnen maar de internationale druk werd te groot en de regering overwoog een terugtocht. Toen verscheen de literator en eerste luitenant Gabriele d?Annunzio op het toneel. Hij verzamelde een groot aantal aanhangers om zich heen, kaapte een kanonneerboot en veroverde de stad. D?Annunzio wilde daarmee de Italiaanse regering dwingen Rijeka te annexeren. In Rome nam men echter afstand van de Putsch van de pronkzuchtige dichter en avonturier die ongetwijfeld ook op eigen roem uit was en al een vroeg een propagandist van het fascisme a la Mussolini. In 1920 krijgt Rijeka van de Volkenbond, volgens de overeenkomst van Rapallo tussen Joegoslavie en Italie , een internationale status. In 1922 annexeert Mussolini de stad echter, Trast en de aangrenzende stad Susak blijven in handen van Joegoslavie. Tijdens de volledige duur van de fascistische bezetting scheidt een grens de stad die pas in 1947 weer wordt herenigd, na een vredesverdrag tussen Italie en Joegoslavie. Rijeka werd een deel van de Kroatische deelrepubliek van Joegoslavie en groeide uit tot de grootste en belangrijkste haven van het land. De twisten en de onafhankelijkheid van Kroatië brachten geen veranderingen.

Ontwikkeling | De laatste tientallen jaren heeft de stad zich nogal onoverzichtelijk uitgebreid langs de kust en over de omliggende heuvels. Toch heeft het zijn Centraal - Europese sfeer behouden, met zijn majestueuze 19de eeuwse gebouwen langs de Korzo en de Riva, twee brede avenues ten zuiden van de oude stad, aangelegd op land dat op de zee is gewonnen. Korzo is het hart van de stad, met zijn bars restaurants.

Bezienswaardigheden

Stadstoren | Opgetrokken op de plaats van de vroegere stadspoort. Een van de enige historische monumenten die de aardbevingen heeft overleefd. In 1890 stak Antonio Michelazzi de toren in een barok kleedje. Tweekoppige arend en portretten van de twee Oostenrijkse keizers: Leopold 1, die de stad in 1659 haar wapenschild schonk, en Karel VI die in 1719 de stad tot vrijhaven uitriep en daarmee bijdroeg aan haar economische welvaart.

Theater van Ivan hon Zajc | Het ontwerp is van de twee Weense architecten Fellner en Helmer. In 1885 ging in het theater de eerste elektrische verlichting van de stad aan. In 1981 werd het gebouw gerenoveerd om een passend decor te vormen voor theater voorstellingen, concerten en ballet. De facade in neorenaissancistische stijl heeft in haar fronten een beeldengroep van Augusto Benvenuti die het drama en de muziek symboliseert. De zaal met zijn drie loge-galerijen en een balkon doet denken aan de architectuur van de barok. Het plafond is versierd met allegorische schilderingen, gemaakt door Franz Matsch en de gebroeders Gustav en ernst Klimt. In 1945 werd er voor het eerst Kroatisch gesproken op het toneel. Spoedig daarna veranderde Fiume in Rijeka en in 1953 kreeg het theater zijn huidige naam, naar de Kroatische Verdi, Ivan Zajc.

Sint Vituskerk | Deze barokke rotonde is nu een kathedraal. De kerk werd in 1638 gebouwd op de plek waar een kleine kerk stond die aan de beschermheilige van de stad was gewijd. De kleine bouwvallige pand werd aan de jezuieten gegeven die in 1627 naar Rijeka waren gekomen. Door een schenking van de rijke barones Tannhausen kon de huidige kerk worden gebouwd naar het voorbeeld van de Sta.Maria della Salute in Venetie. Het bouwerk bleef echter onvoltooid door de vele oorlogen. Op de marmeren altaar staat het wonderbaarlijke kruisbeeld uit de 13de eeuw. Bij dat kruis en de steen hoort het volgende verhaal ; toen in 1296 een man, Petar Loncaric genaamd, het kruisbeeld beschimpte er een steen naar gooide omdat hij bij het kaarten aldoor had verloren, opende zich de bodem onder hem en slokte hem samen met zijn kaartspel op, waarna het kruis begon bloeden. Sindsdien wordt het crucifix als zijnde wonderbrengend vereerd.